Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite visas naujienas:
 
 
Lankomumas
Nuo 2018-10-17
Iš viso 302878
Šiandien 11
Dabar 2
 
Informacija pareiškejams

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Dokumentų formos:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Kvietimas

 

2.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ specialiosios  įgyvendinimo  taisyklės

Specialiosios taisyklės

3.

Vidaus tvarkos aprašas

Aprašas

4.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios  įgyvendinimo specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės, (naujos) nauja, patvirtintos 2015 m. birželio 16 d. protokolu Nr. P-04

 

5.

Vidaus tvarkos aprašas

Aprašas, (naujas) patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. protokolu Nr. P-04

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 8

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti rezervinių vietos projektų paraiškas Nr. 8

Kvietimas

2.

Specialiosios taisyklės  vietos projektų paraiškų teikėjams pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ strategijos II ir III prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Specialiosios taisyklės

3.

Paraiškos forma

Paraiška

4.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

5.

Vidaus tvarkos aprašas

Aprašas

 

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7

Kvietimas

2.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios  įgyvendinimo specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

3.

Paraiškos forma

Paraiška

4.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

5.

Vidaus tvarkos aprašas

Aprašas

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

 

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

Kvietimas

2.

Specialiosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategiją  „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“, II ir III prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Specialiosios taisyklės

3.

Paraiškos forma

Paraiška

4.

Vidaus tvarkos aprašas 

Vidaus tvarkos aprašas

5.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios  įgyvendinimo specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

 

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5

Dokumentų formos:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5

Kvietimas

2.

Specialiosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategiją  „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“, II ir III prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Specialiosios taisyklės

3.

Paraiškos forma

Paraiška

4.

Vidaus tvarkos aprašas 

Vidaus tvarkos aprašas

5.

 

 

 

6.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios  įgyvendinimo specialiosios taisyklės

Mokėjimo prašymo forma

Specialiosios taisyklės

 

 

 

Mokėjimo prašymo forma nuo 2015-01-01

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4

Kvietimas

2.

Specialiosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategiją  „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“, II ir III prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Specialiosios taisyklės

3.

Paraiškos forma

Paraiška

4.

Vidaus tvarkos aprašas 

Vidaus tvarkos aprašas aprašas

5.

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Savanoriško darbo  apskaita

6.

Vietos projekto įgyvendinimo  bendradarbiavimo  sutarties forma (su juridiniais asmenimis)

Sutartis (jurid.)

7.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

8.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo supaprastintosios  specialiosios taisyklės.

Specialiosios taisyklės

9.

Paraiškos forma

Paraiška

10.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

11.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros  2008-2014 metų strategija“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintosios  įgyvendinimo specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

12.

Paraiškos forma

Paraiška

13.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

14

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma sąskaitų apmokėjimo budu

Mokėjimo prašymas

 

 

 

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.3

Kvietimas

2.

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

3.

Specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

4.

Paraiškos forma

Paraiška

5.

Vidaus tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos aprašas aprašas

6.

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Savanoriško darbo  apskaita

7.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su juridiniais asmenimis)

Sutartis (jurid.)

8. Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

Mokėjimo prašymas nuo 2015-01-01

 


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

Dokumentų formos:

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.2

Kvietimas

2.

Bendrosios taisyklės

 

Bendrosios taisyklės

3.

Specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

4.

Paraiškos forma

Paraiška

5.

Veiklos aprašo reikalavimai

Veiklos aprašas

6.

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Savanoriško darbo  apskaita

7.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su juridiniais asmenimis)

Sutartis (jurid.)

8.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su fiziniais asmenimis)

Sutartis (fiz.)

9.

Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Raseinių rajono VVG  valdybai, mokėjimo prašymų rengimo, teikimo, administracinės atitikties vertinimo tvarkos aprašas

Registravimas, vertinimas

10.

Vietos projekto vykdymo sutarties forma

Vykdymo sutartis

11.

Vietos projekto mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.1
Dokumentų formos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Byla parsisiuntimui

   1.

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.1

Kvietimas

2.

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

3.

Specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

4.

Paraiškos forma

Paraiška

5.

Veiklos aprašo reikalavimai

Veiklos aprašas

6.

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Savanoriško darbo apskaita

7.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su juridiniais asmenimis)

Sutartis (jurid.)

8.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su fiziniais asmenimis)

Sutartis (fiz.)

9.

Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Raseinių rajono VVG  valdybai tvarkos aprašas

Registravimas, vertinimas

10.

Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus taisyklės

Atranka ir tvirtinimas

11.

Vietos projekto vykdymo sutarties forma

Vykdymo sutartis

12.

Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo vidaus taisyklės

Taisyklės

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį