Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite visas naujienas:
 
 
Lankomumas
Nuo 2018-10-17
Iš viso 173693
Šiandien 85
Dabar 3
 
VVG veiklos istorija

2004 m. birželio 24 d. Vilniuje ŽŪM 6 Raseinių rajono atstovai išklausė mokymo kursus pagal programą „Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir Leader+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“. Šie žmonės subūrė iniciatyvinę grupę, kuri 2004 m. liepos 5 d. pasirašė VVG steigimo sutartį, parengė įstatus ir tų pačių metų rugpjūčio 13 d. VĮ Registrų centre buvo užregistruota Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“. VVG veiklos tikslai:

-    telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

-    ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Raseinių rajono savivaldybės kaimo vietovių plėtrai

-    skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse

Raseinių rajono VVG valdybą sudaro 16 valdybos narių, keturi iš jų atstovauja verslo, keturi  -vietos valdžios ir aštuoni - socialinių ekonominių partnerių bei asociacijų interesus.

Įsikūrusi vietos veiklos grupė 2004 m. rugsėjo 15 dieną pasirašė sutartį su VšĮ „Kaimo verslo projektai“ dėl VVG konsultavimo. 2004 m. spalio 25 d. NMA Kauno skyriuje įregistruota paraiška Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.1-01-01/2/0004 techninei paramai gauti vietovės studijos parengimui. Ruošiant bandomąją strategiją pasirinkta tema „Gyvenimo kaimo vietovėse kokybės gerinimas“, nes ši tema aktuali Raseinių rajonui. Parengta integruota bandomoji strategija užsienio ekspertų buvo teigiamai įvertinta, tačiau dėl ribotų finansinių išteklių nebuvo skirta parama jos įgyvendinimui. Parengta bandomoji integruota strategija apėmė tik 2006-2008 m. laikotarpį. Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją į įvairius jos rengimo etapus buvo įtraukta apie 1000  kaimo gyventojų. Svarstymuose ir priimant galutinius sprendimus dalyvavo vietos valdžios, verslo atstovai ir kiti socialiniai partneriai. Raseinių r. seniūnijos kartu su kaimo bendruomenėmis atliko vietovės studiją, išsiaiškino poreikius ir 2007 m. liepos 10 d. įvyko kaimiškų seniūnijų SSGG analizių ir poreikių suvestinių pirmas viešas pristatymas. 2008 m. gegužės 7 d. įvykusioje VVG konferencijoje „Leader + ir Raseinių rajono Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ buvo pristatytas parengtas Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos projektas, visi strategijos prioritetai. Konferencijoje dalyvavo per 60 įvairių socialinių, verslo, valdžios partnerių atstovų, parengtam vietos plėtros strategijos 2008-2014 m. projektui pritarė visos dalyvavusios kaimo bendruomenės.

Grįžti atgal į pradinį puslapį